Undervisning

Jeg arbejder både praktisk og teoretisk med at udvikle journalistikkens anvendelse i virksomheder og organisationer. Jeg er fast underviser på diplomkurserne i corporate journalism på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Kursisterne på diplomkurserne kommer hjem med en 16-sider lang rapport om, hvordan de kan ændre virksomhedens kommunikation.

Mindset mere end værktøjskasse

Kurserne i corporate journalism henvender sig til både journalister og kommunikationsmedarbejdere, som søger et troværdigt alternativ til den PR-dominerede og top down baserede tilgang til intern og ekstern kommunikation.

Kurserne handler om de mange måder journalistikken kan bringes i spil for at udvikle virksomheder og organisationer konstruktivt ved at involvere medarbejderne, og om hvad der skal til, hvis journalistikken skal vokse og blive til en egentlig platform for virksomhedens kommunikation. Vi arbejder både med den traditionelle journalistik og den nye konstruktive journalistik. Kurset er mere et nyt mindset end en værktøjskasse.

Producent eller meningsskaber

Vi gennemgår begreberne corporate communication, corporate branding og integreret kommunikation, dvs. hvordan virksomheder og organisationer kommunikerer. Vi undersøger teorierne bag forandringsprocesser og kravene til god forandringskommunikation, og vi ser på de roller, man tillægger den interne kommunikation: Er vi producenter eller meningsskabere?

En forsker fremlægger ny viden om, hvordan medarbejdere i virksomheder skaber mening i det, de gør, og hvordan god kommunikation kan understøtte denne meningsskabelse. Undervisningen bygger på vidensbaseret kommunikationsforskning.