Undervisning

Jeg arbejder både praktisk og teoretisk med at udvikle journalistikkens anvendelse i virksomheder og organisationer. Jeg var tidligere underviser på diplomkurserne i corporate journalism på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Troværdigt alternativ til PR

Corporate journalism henvender sig til både journalister og kommunikationsmedarbejdere, som søger et troværdigt alternativ til den PR-dominerede og top down baserede tilgang til intern og ekstern kommunikation.

Det handler om de mange måder journalistikken kan bringes i spil for at udvikle virksomheder og organisationer konstruktivt ved at involvere medarbejderne, og om hvad der skal til, hvis journalistikken skal vokse og blive til en egentlig platform for virksomhedens kommunikation.