Rådgivning

I moderne videnvirksomheder er det medarbejderne, der hver dag skaber og brander virksomheden. Medarbejderne er blevet aktive medskabere af strategi og produkter – og det er dem, der opbygger de relationer, som udgør virksomhedens egentlige værdi. Direkte involvering og medskabelse er derfor blevet en betingelse for virksomhedens vækst og værdiskabelse.

Den journalistiske tænkning er særdeles anvendelig i virksomheder, når det gælder om at understøtte kommunikationens troværdighed og virksomhedens dialogkultur. Både troværdigheden og dialogen skal være til stede, hvis interne forandringsprocesser skal lykkes. Journalistikken kan være med til at forandre virksomheder og organisationer.

Jeg stor erfaring i at rådgive og assistere inden for strategier og konkret kommunikation, der understøtter medskabelse (co-creation).

Jeg kan rådgive, undervise eller coache i korte eller lange forløb, som er skræddersyet til lokale forhold. Rådgivningen kan fx omfatte:

  • Hvordan man bringer de journalistiske principper og metoder i spil i virksomheder og organisationer?
  • Hvordan journalistikken kan understøtte troværdig ledelseskommunikation. Hvad indebærer kommunikativ ledelse?
  • Hvordan journalistikken kan understøtte forandringsprocesser, medarbejderinvolvering, engagement og medskabelse?
  • Hvordan man skaber operative kommunikationsprincipper, som kan guide medarbejdernes kommunikation med kunder og kolleger?