Meningen må du selv skabe

Kommunikation handler om at skabe mening. I virksomheder bliver begreberne sensemaking og sensegiving brugt i flæng. Men det er vigtigt at forstå forskellen, for at kunne arbejde med den.

Dybest set er de fleste arbejdsopgaver meningsløse. Arbejdet får kun den mening, man tillægger det. Mening handler om at blive forstået og at forstå, hvad man laver på dette sted i denne virksomhed og blandt disse kolleger. Informationer bliver først meningsfulde, når man har etableret en forståelsesramme, som de skal tolkes ind i. Det er professor på CBS Jan Molin 1), der forklarer, hvordan den interne kommunikation kan understøtte meningsskabelse.

Mening vs. PR

Meningsskabelse (sensemaking) er et helt afgørende begreb i den moderne kommunikationsforståelse og står i modsætning til den funktionalistiske grundopfattelse af intern kommunikation, hvor kommunikation er et PR-redskab for ledelsen. De fleste ledelser opfatter intern kommunikation som et ledelsesredskab, der går ud på at transmittere og styre budskaber fra en oplyst ledelse til de passivt modtagende medarbejdere.

Der findes ingen mening på forhånd. Den skal konstrueres. Vi fortolker verden, som vi møder og ser den, men vi kan ikke erkende sandheden om den. Vi får behov for at skabe (ny) mening, når den eksisterende mening bliver forstyrret, afbrudt eller hvis der opstår usikkerhed, eller hvis ting eller situationer kan opfattes på flere måder. Når de ting, vi tager for givet, mister forklaringskraft, får vi behov for at skabe ny mening.

Nære og trygge relationer

Tror man som ledelse derimod på, at man er sat i verden for at understøtte meningsskabelse går opgaven i den interne kommunikation ud på, at ledelsen skal forstå, hvad medarbejderne forstår, mener Jan Molin.

Ledelsen skal derfor sætte rammer, der fremmer meningsskabelse og for nære, trygge kollegiale relationer, hvor kommunikationen frit kan flyde. Ledelsen må også forsøge at skabe rammer for, at medarbejderen bliver en engageret og vidensdelende ressource, der intuitivt arbejder hen imod ledelsens mål, mener professoren fra CBS.

Mening skaber man selv

I virksomheder bliver begreberne sensemaking (skabe mening) og sensegiving (give mening) brugt i flæng. Men det er vigtigt at forstå forskellen, for at kunne arbejde med den. Gioia og Chittipeddi 2)giver i deres etnografiske studie af en strategisk forandringsproces i et amerikansk universitet en klar definition på forskellen mellem de to begreber:

”Sensemaking has to do with meaning construction and reconstruction by the involved parties as they attempted to develop a meaningful framework for understanding the nature of the intended strategic change.’Sensegiving’ is concerned with the process of attempting to influence the sensemaking and meaning construction of others toward a preferred redefinition of organizational reality” (Gioia, Chittipeddi, 442).

De tilføjer, at sensemaking-perioder er domineret af “understanding”, det at forstå processer, mens sensegiving-perioder er domineret af “influence”, forsøg på at påvirke, hvordan andre forstår eller skaber mening.

Gioia og Chittipeddi taler om “sensemaking-for-self and sensegiving-for-others” (Gioia, Chittipeddi, 444). Med andre ord: Man kan prøve at påvirke andre gennem sensegiving, men meningen skaber individet selv gennem en aktiv proces, via forhandling og fortolkning.

En ledelse kan derfor ikke skabe mening for sine medarbejdere, men de kan påvirke deres meningsdannelse gennem kommunikation. Som Karl Weick 3) formulerer det:”A leader does not tell it ”as it is”; he tells it as it might be (…) The leader is a sense-giver”.

Kilder:

1) Professor Jan Molin, CBS, interview www.kommunikationogsprog.dk

2) Gioia, D. A., Chittipeddi, K. (1991). Sensemaking and Sensegiving in Strategic Change Initiation. Strategic Management Journal, Vol. 12, 443-448.

3) Weick, K. E. (1995). Sensemaking in Organizations. Sage.

Om John Jørgensen

John Jørgensen er tidligere erhvervsreporter på Jyllands-Posten, informationschef i Tele Danmark Mobil, og har senest arbejdet 11 år som kommunikationschef i COWI. Han er også Master i Corporate Communication fra Handelshøjskolen/Århus Universitet. John Jørgensen har været underviser på Update, Center for journalistisk kompetenceudvikling, hvor han underviste i journalistiske metoder anvendt i virksomheder.
Dette indlæg blev udgivet i intern kommunikation, ledelse, meningsskabelse, sensegiving, sensemaking og tagget , , . Bogmærk permalinket.