Her er formlen på kommunikativ ledelse

God kommunikation virker. Det skaber værdi for den enkelte, for gruppen og for hele organisationen. Sådan lyder de gode nyheder i et nyt, solidt svensk forskningsprojekt. Medarbejderne skal involveres i beslutningsprocessen og det kræver dialog understreger forskerne, der for første gang definerer modebegrebet kommunikativ ledelse.

Rapporten bør føre til refleksion i både konsulenthuse og kommunikationsafdelinger. Kommunikationsfolkene bør invitere kollegerne i HR med i læsegruppen.

Dialog og involvering

Ifølge den første rapport fra forskningsprojektet ”Kommunikativt lederskap – analys och utveckling av kärnkompetens” fra Mittuniversitetet i Sverige er definitionen på en kommunikerende leder som følger:

”En kommunikativ ledare engagerer medarbetare i dialog, ger och söker återkoppling, involverar medarbetare i beslutsfattandet, och uppfattas som öppen och närvarande.”

Det kan på dansk blive til: ”En kommunikerende leder engagerer medarbejdere i dialog, giver og søger feedback. Lederen involverer medarbejdere i beslutningsprocessen og opfattes som åben og nærværende.”

Otte principper

Forskerne har defineret otte centrale principper for det kommunikative lederskab:


Kommunikerende ledere
1.Coacher og giver medarbejdere eget ansvar.
2.Skaber strukturer som understøtter arbejdet.
3.Formulerer tydelige forventninger til kvalitet, produktivitet og professionalisme.
4.Er tilgængelige, respektfulde og interesserer sig for medarbejderne.
5.Løser problemer, giver og søger feedback og taler sin enheds sag.
6.Sætter mål og retning og hjælper andre med at nå deres mål.
7.Skaber bevidste budskaber og hændelser.
8.Muliggør og støtter meningsskabelse.

På baggrund af disse principper formulerer rapporten fire detaljerede roller for den kommunikerende leder. Lederen skal strukturere, udvikle, interagere og præsentere.

Forskerne fremhæver, at der ikke findes en facitliste for den kommunikerende leder. Kommunikativt lederskab skal i hvert tilfælde tilpasses den organisation, og de specifikke omgivelser og kulturer, som lederskabet skal udfoldes i.

Kommunikation skaber værdi

Den svenske forskningsrapport er skrevet på baggrund af eksisterende, dvs. kendt forskning og litteratur af Catrin Johansson, Vernon D. Miller og Solange Hamrin.

Trioen kommer med et skud selvtillid til de kommunikationsfolk, der har svært med at overbevise deres ledelser om, at de skaber værdi for organisationen: ”Kommunikerende ledere påvirker organisationens resultat ved at skabe tydelige roller for medarbejdere, engagement, gruppesamhørighed og tillid. Kommunikativt lederskab fører dermed til forbedrede præstationer og resultater på både individ-, gruppe- og organisationsniveau.”

Forskningen viser endvidere, at velfungerende intern kommunikation blandt andet fører til højere produktivitet, lavere sygefravær, bedre kvalitet af varer og tjenester, lavere omkostninger og en højere grad af innovationsformåen.

De tre forskere understreger, at selvom rapporten handler om kommunikativ ledelse er lederne ikke alene om det kommunikative ansvar. Medarbejderne er i høj grad medskabere via konstruktive samtaler og i udviklingen af en gensidig forståelse.

Strategier som stentavler

I forskningsprojektet deltager en række store svenske industrivirksomheder som Saab og Volvo og deres medvirken farver rapporten. Rapportens opfattelse af strategi virker udynamisk, top down baseret og ude af trit med resten af rapporten – og meget langt fra virkeligheden i moderne skandinaviske videnvirksomheder, hvor strategier ikke opfattes som stentavler, men hvor strategiudviklingen foregår konstant. Strategier skitseres, formuleres, afprøves, fortættes og kommunikeres på alle niveauer af virksomheden.

Ifølge rapporten er det kun topledelsen, der laver strategi: Ledere på højeste niveau har som opgave at lede organisationen mod strategiske mål og dermed bliver deres kommunikation af visioner og mål central. Hvor vellykket  implementeringen af målene bliver afhænger af, hvor godt de øvrige ledere opfatter, tydeliggør og konkretiserer målene på de forskellige niveauer i organisationen.

Målinger

Forskningsprojektet, der løber frem til 2013, skal også finde frem til en metode til at måle kommunikativt lederskab.

Rapporten Kommunikativt lederskap kan downloades i en svensk udgave på www.kommunikationsforening.dk/nyheder

Udgivet søndag den 5. februar 2012

Om John Jørgensen

John Jørgensen er tidligere erhvervsreporter på Jyllands-Posten, informationschef i Tele Danmark Mobil, og har senest arbejdet 11 år som kommunikationschef i COWI. Han er også Master i Corporate Communication fra Handelshøjskolen/Århus Universitet. John Jørgensen har været underviser på Update, Center for journalistisk kompetenceudvikling, hvor han underviste i journalistiske metoder anvendt i virksomheder.
Dette indlæg blev udgivet i ekstern kommunikation, forandringskommunikation, intern kommunikation, kommunikativ ledelse, ledelse og tagget , , , . Bogmærk permalinket.